09122071370   

بیمه درمان انفرادی و خانواده آسماری


بیمه درمان گروهی شرکت های بزرگ تعداد بالای 50 نفر

بیمه درمان گروهی شرکت های بزرگ تعداد زیر 50 نفر

بیمه اس او اس sos
بیمه دندانپزشکی

جبران هزینه های بستری جراحی سرپایی و پاراکلینیکی در بیمارستان های خصوصی و دولتی از طریق شرکت sos (کمک رسان ایران)


بیمه درمان تکمیلی بیمه آسماری
بیمه مسافرتی شرکت بیمه آسماری bime-mosaferati
بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع آسماری bime-omr-asmari
بیمه sos درمان تکمیلی کمک رسان ایران bimesos
بیمه دندانپزشکی آسماری dandanpezeshki
بیمه حوادث شرکت بیمه آسماری havades-asmari