تماس با واتس اپ

بیمه حوادث آسماری

09353603834   
بیمه حوادث شرکت بیمه آسماری havades-asmari

بیمه حوادث شرکت بیمه آسماری

بیشتر مردم فشارهای مالی ناشی از وقوع پیشامدهای ناگوار را تجربه کرده اند. برخی فعالیت های مالی و بیمه ای شامل برنامه های جمع آوری و متحد کردن پس اندازها و کمک به مدیریت ریسک افراد، تلاش هائی هستند که به منظور کاهش این فشارها وکمک به امنیت و ثبات اقتصادی مردم و حتی توسعه و بهبود وضعیت آن ها انجام شده است. بدون شک، پیامدهای ناشی از تأمین مالی درمان بیماری ها، مرگ و میر سرپرست خانواده و خسارات به اموال و ... نیاز به سطح وسیعی از حمایت ها دارد زیرا خانوار درگیر شده با این مشکلات به سرعت به روطه فقر و تنگدستی سقوط خواهد کرد. در این میان بیمه گران در سرتاسر دنیا فعالیت های بسیاری را به منظور رفع بحران های اقتصادی افراد و کاهش آسیب پذیری آنان انجام داده اند.

بیمه حوادث می تواند بیمه تبعی بیمه های عمر و تشکیل سرمایه و عمر ساده زمانی باشد و بیمه گر متعهد می شود به ازاء دریافت حق بیمه مقرر، خطرات ناشی از حوادثی که درمدت اعتبار بیمه نامه برای بیمه شده اتفاق می افتد را تحت پوشش قرار داده و حسب مورد، سرمایه تعهد شده را به بیمه شده با استفاده کننده از سرمایه بیمه که وی تعیین نموده است، پرداخت نماید.

مهمترین عامل در صدور بیمه نامه حواث، شغل اصلی و مشاغل جنبی و فرعی بیمه شده جهت اکتساب نرخ بیمه است. با توجه به تنوع مشاغل، شرکت های بیمه مشاغل مختلف را در طبقات متعددی تقسیم بندی می نمایند و بدین ترتیب طبقات مختلف شغلی از مشاغل بی خطر و کم خطر شروع و به مشاغل پر خطر منتهی می شود.

بیمه نامه حوادث شخصی از نظر شناسائی شخص بیمه شده به دو نوع با نام و بی نام تقسیم می شود بیمه نامه حادثه شخصی با نام در واقع بیمه نامه ای است که جهت فرد معین و شخصی که مشخصات او در بیمه نامه قید گردد، تنظیم می شود. ولی در بیمه نامه بی نام مانند بیمه نامه سرنشین، که هر فردی که سرنشین وسیله نقلیه (اتومبیل،قطار،هواپیما و ...) باشد و مادامی که سرنشین آن وسیله نقلیه به خصوص است، بیمه شده تلقی می گردد. بیمه نامه شخصی بی نام در بیشتر موارد به صورت گروهی صادر می گردد. مانند بیمه حادثه سرنشین اتوبوس ها، بیمه حادثه جهت بازدید کنندگان شهربازی و ...

چه کسانی می توانند بیمه شوند؟

حداقل سن بیمه شونده 12 سال و حداکثر 75 سال تمام است. در بیمه حوادث انفرادی افراد بالای 75 سال نیز می توانند با شرایط خاص، مشمول پوشش این نوع بیمه قرار گیرند.

بیمه حوادث انفرادی

در این نوع بیمه شخص می تواند خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیرشغلی یا خطرات شخصی برای مدت یکسال بیمه نماید. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد تعیین می گردد و به این منظور گروه های شغلی کم خطر و پر خطر تعریف و تعیین شده اند.

بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر شده و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می گردد که اهم آنان عبارتند از:

بیمه حوادث 24 ساعته، بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه، بیمه حوادث ایام مأموریت، بیمه حوادث ورزشی، بیمه حوادث توریستی و مسافرتی، بیمه حوادث تحصیلی، بیمه حوادث خانواده. در این بیمه نامه کلیه افراد خانواده در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز داخل و خارج از کشور بیمه می شوند.

خطرات تأمین شده در بیمه حوادث عبارتند از:

- فوت در اثر حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل در اثر حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی دائم و جزئی در اثر حادثه، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه.

- غرامت روزانه به علت از کارافتادگی موقت در اثر حادثه که خود شامل دو نوع غرامت است:

1-  غرامت روزانه عمومی: عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه و بستری در منزل یا بیمارستان به وی پرداخت می شود و از ششمین روز حادثه شروع و حداکثر به مدت 180 روز ادامه خواهد یافت.

2-  غرامت روزانه بیمارستان: عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن بیمه شده در بیمارستان به علت از کارافتادگی موقت ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می گردد. غرامت روزانه بیمارستانی از چهارمین روز حادثه شروع و حداکثر به مدت 90 روز ادامه خواهد داشت.


بیمه درمان انفرادی آسماری

بیمه تکمیل درمان گروهی آسماری

بیمه تکمیل درمان

به دلیل بالا رفتن هزینه های درمان بخصوص در بیماری های خاص، و به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حوادث تسهیلات گسترده ای توسط بیمه آسماری برای بیمه شدگان به وجود آمده است. مؤسسات سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می توانند با پرداخت حق بیمه مختصری (به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه) تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند. سقف تعهدات بیمه گر در مورد هزینه های درمانی با توجه به نیازهای بیمه گذار و توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه متناسب با آن محاسبه می شود.

بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه آسماری
بیمه مسافرتی شرکت بیمه آسماری bime-mosaferati
بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع آسماری bime-omr-asmari
بیمه sos درمان تکمیلی کمک رسان ایران bimesos
بیمه دندانپزشکی آسماری dandanpezeshki
بیمه حوادث شرکت بیمه آسماری havades-asmari