تماس با واتس اپ

بیمه حوادث آسماری

09353603834   
بیمه درمان گروهی شرکت های کوچک و بزرگ darman-grohi

بیمه درمان گروهی شرکت های کوچک و بزرگ

در بيمه نامه های درمان گروهی شرکت های بزرگ و کوچک ، شرکت بيمه گر هزينه درمان ايشان را جبران مي نمايد. بر اساس اين قراردادها هزينه هاي درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بيمه گر جبران مي شود.

همچنين بيمه گر متعهد مي شود كه كليه هزينه هاي درماني و بيمارستاني هريك از بيمه شدگان كه براساس شرايط قرارداد و با رعايت فرانشيز توافق شده قابل پرداخت مي باشد را جبران نمايد.

به طوركلي تعهدات بيمه گر شامل هزينه هاي ويزيت پزشك ، جراحي ، پانسمان ، انواع آزمايش هاي پزشكي ، مخارج بيهوشي ، هزينه هاي اتاق عمل و جابجايي به بيمارستان ، هزينه هاي دارو، دندانپزشكي ، دندان مصنوعي ، زايمان و هرچيز ديگري است كه بيمه گر براساس شرايط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن كرده است .


بیمه درمان انفرادی آسماری

بیمه تکمیل درمان گروهی آسماری

بیمه تکمیل درمان

به دلیل بالا رفتن هزینه های درمان بخصوص در بیماری های خاص، و به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حوادث تسهیلات گسترده ای توسط بیمه آسماری برای بیمه شدگان به وجود آمده است. مؤسسات سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می توانند با پرداخت حق بیمه مختصری (به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه) تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند. سقف تعهدات بیمه گر در مورد هزینه های درمانی با توجه به نیازهای بیمه گذار و توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه متناسب با آن محاسبه می شود.

بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه آسماری
بیمه مسافرتی شرکت بیمه آسماری bime-mosaferati
بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع آسماری bime-omr-asmari
بیمه sos درمان تکمیلی کمک رسان ایران bimesos
بیمه دندانپزشکی آسماری dandanpezeshki
بیمه حوادث شرکت بیمه آسماری havades-asmari