تماس با واتس اپ

بیمه حوادث آسماری

09353603834   
بیمه درمان خانواده sos darman-khanevade

بیمه درمان خانواده sos

بیمه درمان طرح خانواده

در این گروه بیمه، بیمه گر متعهد میشود که کلیه هزینه های درمانی و بیمارستانی هریک از بیمه شدگان که براساس شرایط قرارداد و با رعایت فرانشیز توافق شده قابل پرداخت میباشد را جبران نماید. به طورکلی تعهدات بیمه گر شامل هزینه های ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایشهای پزشکی، مخارج بیهوشی، هزینه های اتاق عمل و جابجایی به بیمارستان، هزینه های دارو، دندانپزشکی، دندان مصنوعی، زایمان و هرچیز دیگری است که بیمه گر براساس شرایط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن کردهاست. در این بیمه نامه، بیمه sos بیمه گر اول بیمه شدگان بوده و هزینه درمان ایشان را جبران مینماید. بر اساس این قراردادها هزینه های درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بیمه گر جبران میشود.

مخاطبین بیمه نامه

کلیه خانواده ها

کلیه اعضای یک خانواده می بایست تحت پوشش این بیمه نامه قرار بگیرند مگر اینکه شخص مورد نظر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی ارگان خود باشد

خسارت های تحت پوشش


بیمه درمان انفرادی آسماری

بیمه تکمیل درمان گروهی آسماری

بیمه تکمیل درمان

به دلیل بالا رفتن هزینه های درمان بخصوص در بیماری های خاص، و به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حوادث تسهیلات گسترده ای توسط بیمه آسماری برای بیمه شدگان به وجود آمده است. مؤسسات سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می توانند با پرداخت حق بیمه مختصری (به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه) تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند. سقف تعهدات بیمه گر در مورد هزینه های درمانی با توجه به نیازهای بیمه گذار و توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه متناسب با آن محاسبه می شود.

بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه آسماری
بیمه مسافرتی شرکت بیمه آسماری bime-mosaferati
بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع آسماری bime-omr-asmari
بیمه sos درمان تکمیلی کمک رسان ایران bimesos
بیمه دندانپزشکی آسماری dandanpezeshki
بیمه حوادث شرکت بیمه آسماری havades-asmari