تماس با واتس اپ

بیمه حوادث آسماری

09353603834   
بیمه درمان تکمیلی آسماری takmil-darman-asmari

بیمه درمان تکمیلی آسماری

به دلیل بالا رفتن هزینه های درمان بخصوص در بیماری های خاص، و به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حوادث تسهیلات گسترده ای توسط بیمه آسماری برای بیمه شدگان به وجود آمده است.

مؤسسات سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می توانند با پرداخت حق بیمه مختصری (به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه) تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند. سقف تعهدات بیمه گر در مورد هزینه های درمانی با توجه به نیازهای بیمه گذار و توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه متناسب با آن محاسبه می شود.

پوشش های مورد تعهد بیمه گر

1-  جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی مستلزم بستری شدن در بیمارستان تا سقف مبلغ توافق شده.

2-  پرداخت هزینه های زایمان و سزارین تا میزان تعیین شده.

3-  جبران هزینه های پاراکلینیکی یا تشخیص درمانی تا سقف مبلغ تعیین شده شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، انواع اسکن، انواع آندوسکپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی و نیز اعمال مجاز سرپایی شامل ختنه و شکستگی ها.

4-  پرداخت هزینه های آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی.

5-  تأمین هزینه رفع عیوب انکساری چشم

استفاده کنندگان از مزایای بیمه درمانی

    بیمه شده اصلی

    همسر

    فرزندان اناث تا زمان ازدواج

    فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و در صورت اشتغال به تحصیل دانشگاهی تا پایان 25 سالگی

    پدر و مادر تحت تکفل

دوره انتظار

مدت انتظار جهت استفاده از پوشش زایمان، 9 ماه و برای سایر بیماری های مشروحه به ذیل به مدت 3 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه می باشد.

فتق، لوزه، گواتر، انواع سل، امراض قلبی عروقی (به استثناء سکته و عوارض ناشی از آن) بیماری دیابت (به استثناء موارد اورژانس که منجر به بستری بیماری در سی سی یو و آی سی یو می شود) صرع، پروستات، دیسک ستون فقرات، پولیپ، سینوزیت مزمن، کیست تخمدان، هیستروکتومی، سیتوسل، رکتوسل، نارسایی مزمن کلیه، سنگ کلیه، کاتاراکت، بیماری های نئوپلاستیک، ماسیتوئیدکتومی، سرطان، انحراف بینی (یا تأیید پزشک بیمه گر).

میزان سهم خسارت عهده بیمه شده (فرانشیز)

میزان سهم خسارت عهده بیمه شده (فرانشیز) درصدی از هزینه های درمان بشرح مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه می باشد. در صورتی که هزینه های ارائه شده بیمه شده برابر با تعرفه های دولتی باشد به منظور مساعدت با این بیمه شدگان به ازاء استفاده از تعرفه های دولتی، فرانشیز اعمال نخواهد شد.

هزینه های این موارد از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد:

1-  اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می گیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه درطی مدت بیمه باشد.

2-  عیوب مادر زادی، مگر اینکه طبق تشخیص پزشکی معالج و تأیید پزشک بیمه گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته باشد.

3-  سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج.

4-  ترک اعتیاد

5-  هزینه های درمانی ناشی از خودکشی و اعمال مجرمانه

6-  هزینه های درمانی ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان.

7-  هزینه های درمانی ناشی از جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تأیید مقامات ذی صلاح.

8-  هزینه های درمانی ناشی از فعل و انفعالات هسته ای.

9-  هزینه اتاق خصوصی، مگر درموارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر.

10-  هزینه همراه بیماران بین 7 سال تا 70 سال، مگر درموارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر.

11-  جنون

12-  جراحی لثه

13-  لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارد، مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر

14-  جراحی فک، مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

15-  هزینه های درمانی مربوط به معلولیت ذهنی و از کارافتادگی کلی.

16-  رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات) کمتر از سه دیوپتر باشد.

17-  هزینه های درمانی بیمه شدگان مصدوم در حوادث رانندگی (در صورتیکه بیمه شده خود مقصر حادثه نباشد).

18-  کلیه هزینه های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نگردیده است.

19-  هزینه های اعمال غیرمجاز در مطب


بیمه درمان انفرادی آسماری

بیمه تکمیل درمان گروهی آسماری

بیمه تکمیل درمان

به دلیل بالا رفتن هزینه های درمان بخصوص در بیماری های خاص، و به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حوادث تسهیلات گسترده ای توسط بیمه آسماری برای بیمه شدگان به وجود آمده است. مؤسسات سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می توانند با پرداخت حق بیمه مختصری (به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه) تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرند. سقف تعهدات بیمه گر در مورد هزینه های درمانی با توجه به نیازهای بیمه گذار و توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه متناسب با آن محاسبه می شود.

بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه آسماری
بیمه مسافرتی شرکت بیمه آسماری bime-mosaferati
بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع آسماری bime-omr-asmari
بیمه sos درمان تکمیلی کمک رسان ایران bimesos
بیمه دندانپزشکی آسماری dandanpezeshki
بیمه حوادث شرکت بیمه آسماری havades-asmari